دفاتر یادداشت

امروزه با توجه به تعدد و تنوع دفترهای تولید شده داخلی و خارجی ، توجه به عوامل کیفی ، مرغوبیت کالا و داشتن فرمی استاندارد که بتواند نیازها  و خواسته های عملکردی مصرف کنندگان را مورد توجه قرار دهد از اهم وظایف شرکتها و کارخانجات تولید کننده داخلی این محصول می باشد.
فرآیند تولید از ابتدا تا انتها برای رسیدن به کیفیت مطلوب زیر نظر کادری مجرب و متخصص ، تحت کنترل و نظارت مستمر می باشد. بی راه نخواهد بود که ادعا شود مشكلی نیست كه کارکنان مجرب مجموعه توانایی حل آن را نداشته باشند. توانایی‌های فنی و انسانی این مجموعه در این بخش امكان انجام هر نوع سفارش از شمارگان خرد تا کلان را در كوتاه‌ترین زمان ممكن برای سفارش‌ دهنده فراهم می‌آورد.