دفتر تلفن رُقعی پُر برگ

دفتر تلفن دو رنگ، ته دوخت، در قطع رُقعی، با جلد گالینگور بصورت کش داراندازه : 15× 22 سانتی متر

بهاء : 260.000 ريال 

گالری تصاویر دفتر تلفن رُقعی پُر برگ