دفتر تلفن وزیری پُر برگ

دفتر تلفن دو رنگ، فنری، در قطع وزیری با جلد سلفون اندازه : 17 × 24 سانتیمتر


بهاء : 250.000 ريال  

گالری تصاویر دفتر تلفن وزیری پُر برگ