لحظه تحویل سال 1403

لحظه تحویل سال 1403

"سال 1403"

لحظه تحویل سال 1403 هجری شمسی به

ساعت رسمی جمهوری اسلامی ایران

لحظه تحویل سال 1403 هجری شمسی به ساعت رسمی جمهوری اسلامی ایران

ساعت 6 و 36 دقیقه و 26 ثانیه بامداد روز چهارشنبه 1 فروردین 1403 هجری شمسی

مطابق 9 رمضان 1445 هجری قمری و 20 مارس 2024 میلادی 

مناسبت ها : "مصوب شورای فرهنگ عمومی"

استخراج و تنظیم : "شورای مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران"

لحظه تحویل سال 1397