لحظه تحویل سال 1402

لحظه تحویل سال 1402

"سال 1402"

لحظه تحویل سال 1402 هجری شمسی به

ساعت رسمی جمهوری اسلامی ایران

لحظه تحویل سال 1402 هجری شمسی به ساعت رسمی جمهوری اسلامی ایران

54 دقیقه و 28 ثانیه بامداد روز سه شنبه 1 فروردین 1402 هجری شمسی

مطابق 28 شعبان 1444 هجری قمری و 21 مارس 2023 میلادی 

مناسبت ها : "مصوب شورای فرهنگ عمومی"

استخراج و تنظیم : "شورای مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران"

لحظه تحویل سال 1397