اطلاعات کاربردی ، اندازه جلد و لت سررسید

تاریخ : 02 بهمن

اندازه جلد و لت سررسید در قطع های مختلف

این بخش مربوط به اندازه های استاندارد و مهم قطع های مختلف سررسید ها می باشند . بی شک رعایت درست این اندازه ها در چاپ جلد و لت های رنگی سررسید بسیار مهم می باشد و هرگونه اشتباه موجب خرابی ظاهری کار و نازیبایی سررسید نهایی صحافی شده خواهد شد .با این حال جهت طراحی جلد و لت های رنگی و غیره حتماً این اندازه ها را با تولید کننده در میان بگذارید و با هماهنگی اقدام کنید .

اندازه جلد سررسید وزیری دوختی:

ارشک 

اندازه لت سررسید وزیری دوختی:

ارشک 

اندازه جلد سررسید وزیری فنری:

ارشک 

اندازه لت سررسید وزیری فنری:

ارشک 

اندازه جلد سررسید رقعی دوختی:

 ارشک

اندازه لت سررسید رقعی دوختی:

ارشک 

اندازه لت سررسید رقعی کلاسوری:

 ارشک

اندازه لت سررسید پالتویی کلاسوری:

 ارشک