انواع فرمت تاریخ

تاریخ : 02 بهمن

منظور از فرمت تاریخ در این مقاله، نحوه نمایش تاریخ در سالنامه است. از این دیدگاه، سررسید ها را می توان بصورت زیر تقسیم بندی نمود.

سررسید روزشمار:

در این نوع از  ، هر روز از هفته در یک صفحه نمایش داده می شود. در این نوع طراحی، فضای یادداشت بسیار زیادی برای یادداشت در هر سررسید روز وجود دارد. لذا این نوع سررسید برای یادداشت مسائل روزانه بسیار کاربرد دارد. البته به این نکته توجه داشته باشید که سررسید روزشمار به لحاظ تعداد کاغذ حجیم بوده و ممکن است حمل آن توسط کاربر دشوار باشد. به این نوع سررسید، روزشمار ” پنجشنبه و جمعه جدا ” نیز گفته می شود.

سررسید روزشمار ” پنجشنبه و جمعه با هم“:

از آنجا که برای بسیاری از کاربران، روزهای پنجشنبه و جمعه روز کاری محسوب نمی شود، لذا یادداشت چندانی نیز در این دو روز صورت نمی گیرد. به همین دلیل بسیاری از تولید کنندگان، سررسید روزشمار خود را بصورت ” پنجشنبه و جمعه با هم ” تولید می کنند. با این روش، علاوه بر حفظ کاربرد، سالنامه خروجی به لحاظ حجم کاغذ سبکتر بوده و به دلیل مصرف کاغذ کمتر کمی ارزانتر خواهد بود.

سررسید دو روز شمار:

در این نوع از طراحی، هر صفحه حاوی دو روز از هفته است. لذا هر هفته در سه صفحه گنجانده می شود. توجه داشته باشید که چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در یک صفحه قرار می گیرد. حجم این نوع از سرررسید نسبت به سررسید روز شمار کمتر است. در عین حال برای هر روز  به اندازه نیمی از صفحه جای یادداشت وجود دارد.

سررسید هفته شمار:

در این نوع سررسید ، هر هفته در یک صفحه چاپ می شود. حجم سررسید طراحی شده به این روش کم و جای یادداشت آن نیز در عین حال کم است.

سررسید هفته در دو صفحه:

در این نوع از طراحی، هر هفته به دو بخش 3 روز و 4 روزه تقسیم شده و در دو صفحه روبروی هم قرار می گیرد.

سررسید ماه شمار:

در این نوع از سررسید ، هر ماه در یک صفحه چاپ می شود. این نوع از سررسید به لحاظ یادداشت نویسی کاربرد چندانی ندارد. اما مزیت این نوع سررسید این است که با یک نگاه کل ماه را مرور نمود.

سررسید یک ماه در دو صفحه:

در این نوع از طراحی، هر هفته به دو بخش تقسیم شده و در دو صفحه روبروی هم قرار می گیرد.

اوراق ضمیمه

در تولید هر سررسید علاوه بر صفحات نمایش دهنده تاریخ، صفحاتی نیز به عنوان ضمیمه اضافه می شود. وجود بسیاری از این ضمایم ضروری نبوده و قرار دادن آنها در سالنامه به نظر تولید کننده و یا درخواست سفارش دهنده بستگی دارد. این ضمایم عبارتند از:

 

معرفی سال : صفحه اول سالنامه معمولا به معرفی سال اختصاص دارد. اطلاعاتی از قبیل سال شمسی، قمری و میلادی، لحظه تحویل سال و . . . در این صفحه قرار می گیرد.

صفحه معرفی سال

  • مشخصات دارنده سالنامه : شامل اطلاعات شخصی، اطلاعات تماس و اطلاعات ضروری
  • تعطیلات رسمی سال در یک نگاه : شامل فهرستی از تعطیلات رسمی

صفحه مشخصات دارنده و تعطیلات رسمی در یک نگاه

  • سال در یک نگاه : معمولا در یک صفحه، روزهای سال به تفکیک ماه نمایش داده می شود.

صفحه سال در یک نگاه

  • کاغذ یادداشت : معمولا در سالنامه هایی با حجم تقویم کم ( دو روز شمار ، هفته شمار و ماه شمار )، پس از قسمت تقویم، صفحاتی برای یادداشت قرار می گیرد. این امر نه تنها حجم سررسید را به میزان متعادل می رساند، بلکه ضعف نبود فضای یادداشت در این گونه سالنامه ها تا حدی جبران می شود.

یک ایده بهتر است در بالای صفحات یادداشت ، مکانی خالی برای نوشتن تاریخ وجود داشته باشد تا کاربر بتواند به راحتی به مدیریت صفحات بپردازد. لذا اگر سررسید اختصاصی سفارش می دهید، در صورت تمایل این مورد را از تولید کننده بخواهید.

  • دفترچه تلفن : برخی از تولید کنندگان سررسید در پایان سالنامه تولید شده چند صفحه دفترچه تلفن قرار می دهند. این دفترچه تلفن غالبا با حروف الفبا تفکیک نمی شود. اما وجود این دفترچه تلفن مختصر می تواند برای کاربر سررسید بسیار مورد استفاده باشد.
  • اطلاعات مهندسی : برخی از تولیدکنندگان بنا بر نظر خود یا درخواست مشتریان، بخشی را تحت عنوان اطلاعات مهندسی به انتهای سالنامه اضافه می کنند. این بخش شامل جداول استاندارد و اعداد از پیش محاسبه شده است که برای برخی از مشتریان قابل استفاده است.
  • سایر اطلاعات : شامل شماره های تلفن ضروری، پیش شماره ها، اطلاعات جغرافیایی و . . . که برخی از تولید کنندگان در انتهای سررسیدهای عمومی تولیدی خود قرار می دهند.